Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

50 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

14 czerwca 2016 roku o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się uroczysta konferencja z okazji 50-lecia istnienia Wydziału, podczas której odbędzie się m.in. panel dyskusyjny dotyczący początków Wydziału Prawa i Administracji z udziałem: prof. dr. hab. Adama Lityńskiego,prof. dr. hab. Józefa Ciągwyprof. dr. hab. Maksymiliana Pazdana(rektora UŚ w kandecji 1990–1996), prof. dr. hab. Kazimierza Marszała, prof. dr. hab. Leona Chełmickiego-Tyszkiewicza, prof. dr hab. Stanisławy Kalus, mgr Danuty Gburskiej, prof. dr. hab. Eugeniusza Zwierzchowskiego, dr. hab. Henryka Goika.  Wykład wprowadzający pt. „Prawnicy na Górnym Śląsku i ich edukacja w XX wieku” wygłosi dr Andrzej Drogoń.

W uroczystości udział wezmą między innymi JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny. 

W programie uroczystości zaplanowano wystawę plakatów autorstwa: prof. zw. dr. hab. Romana Kalarusa, dr Moniki Starowicz, mgr. Filipa Ciślaka, uroczysty bankiet oraz prezentację modeli „Porsche”. Dodatkową atrakcję stanowić będzie koncert zespołu „Coffee Experiment”, grającego muzykę soul, rnb oraz jazz-funk.

Zgłoszenia udziału w konferencji  przyjmowane są do 8 czerwca 2016 roku pod numerami telefonów: 32 359 20 60, 32 359 16 13, 32 35916 55 lub adresem e-mail:sekrwpia@us.edu.pl.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.wpia.us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.