Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Absolwenci UŚ na rynku pracy – raport z II edycji badania

Zachęcamy do lektury kolejnego raportu z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Badanie zostało przeprowadzone w 2011 roku, wzięło w nim udział 674 absolwentów z roku akademickiego 2008/2009. Jego celem było zarysowanie sylwetki zawodowej absolwenta UŚ na rok od ukończenia studiów.
Na podstawie wyników można stwierdzić, że uczestnicy badania dobrze radzili sobie na rynku pracy. Większość z nich pracowała – 70% w organizacjach, a 4% prowadząc własną firmę. W grupie niepracujących, zatrudnienia poszukiwało jedynie 19% respondentów, przy czym nie byli oni bardzo zdeterminowani, gdyż aż 30% z nich w trakcie poszukiwania pracy odrzuciło przynajmniej jedną propozycję. Pracy nie poszukiwało 7% niepracujących – powodem było tutaj zazwyczaj kontynuowanie nauki.
Pozytywnie kształtował się również czas poszukiwania zatrudnienia – respondenci szybko je znajdowali. Podobnie jak przed rokiem zazwyczaj (60%) nie przekraczał on 3 miesięcy. Warto też podkreślić, że respondenci aplikowali o pracę średnio jedynie w 5 firmach (41%).
Respondenci pracujący w organizacjach najczęściej wykonywali pracę zgodną z ich kierunkiem studiów (75%). Stopień wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na studiów również był duży. W sumie 85% badanych odpowiedziało, że wykorzystuje w pracy wiedzę zdobytą na studiach.
Większość respondentów prowadzących własną firmę deklarowała, że rodzaj ich działalności odpowiada kierunkowi ukończonych studiów, a stopień wykorzystania wiedzy akademickiej jest wysoki.
Czytaj więcej (pdf)

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.