Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Adrian Drynda

Absolwent Politologii na Wydziale Nauk Społecznych, specjalność Komunikacja Społeczna i Dziennikarstwo. Uzyskał ocenę celującą. Brał udział w projekcie „Sejmowa komisja śledcza jako instrument kontroli parlamentarnej w III RP”, realizowanym ze środków przyznanych w ramach grantu Rektora Uniwersytetu. Autor publikacji „Sejmowe komisje śledcze w praktyce politycznej III RP”.  Stypendysta Rektora w larach 2016/2017 oraz 2017/2018. Interesuje się polskim systemem politycznym, marketingiem politycznym, religioznawstwem, literaturą oraz filmem. 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.