Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Adrian Zieliński

Absolwent Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach na kierunku Informatyka, specjalność Inteligentne Systemy Informatyczne, z oceną celującą. Autor publikacji naukowej: „Analysis of selected factor intruleence on the specitre range of modern jet transport aircraft as a complex mechatronic system” Mechatronics 2017. Stypendtysta stypendium rektora w latach 2015-2017. Interesuje się tworzeniem rekwizytów I fotografią.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.