Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

AGATA STRONCIWILK

W ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim ukończyła trzy kierunki: kulturoznawstwo, historię sztuki i filozofię. Tytuł magistra otrzymała na podstawie pracy „Wstręt w estetyce i sztuce polskiej”. W latach 2011–2012 była stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Już w trakcie studiów mocno angażowała się w działalność naukową i kulturalną. Uczestniczyła w licznych zagranicznych konferencjach naukowych (między innymi we Francji, w Danii, we Włoszech). Autorka wielu publikacji z zakresu kultury i sztuki, a także współautorka monografii wieloautorskich.

Sztuką zajmuje się nie tylko naukowo, jest również kuratorem wystaw i członkiem jury konkursu Studencki Obraz Roku organizowanego przez katowicką Akademię Sztuk Pięknych. Przez wiele lat prowadziła działalność wolontariacką, współpracując z wieloma instytucjami kultury (m.in. z Muzeum Śląskim w Katowicach, Kinoteatrem „Rialto”, BWA w Katowicach, Galerią Sztuki Współczesnej BIBU w Katowicach czy galerią Rondo Sztuki). Jako wolontariusz wspomagała działalność Domu Aniołów Stróżów w Katowicach. Zawodowo związana z Działem Edukacji Muzeum Śląskiego. Wykłada także w Instytucie Sztuk Pięknych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz na Uniwersytecie Śląskim.

Pytana o największą życiową pasję, odpowiada: sztuka, szczególnie sztuka pozawizualna i dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska. Oprócz wykonywania pracy zawodowej, rozwija karierę naukową – kończy na UŚ studia doktoranckie z kulturoznawstwa.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.