Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

AGNIESZKA CHUDZIK

Studia magisterskie ukończyła na kierunku praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Pracę magisterską poświęciła roli programów profilaktycznych w rozwiązywaniu problemów młodzieży. Od 2008 roku współpracuje z kwartalnikiem „Antidotum – Profilaktyka, Wychowanie, Zdrowie”. Jest także autorką „Modlitwy wieczornej”, wiersza miesiąca opublikowanego na stronie Wydawnictwa św. Macieja Apostoła oraz wiersza zamieszczonego w publikacji „Mój Anioł Stróż” pod redakcją Pawła Bitki Zapendowskiego. Agnieszka Chudzik angażuje się również w działalność plastyczną, m.in. tworzy szopki bożonarodzeniowe nagradzane w ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursach.

Bierze także udział w projektach i programach, wystawach i konkursach zogniskowanych wokół tematyki pracy z dziećmi oraz zdrowia fizycznego, psychicznego oraz działalności ekologicznej, o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Zajmuje się również organizacją podobnych wydarzeń. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu komunikacji i technik pracy z dziećmi, a także z rękodzieła. Pracowała kilkukrotnie jako wolontariuszka oraz opiekunka na obozach dla dzieci i młodzieży; była zatrudniona w charakterze nauczyciela w szkołach i przedszkolach. Obecnie realizuje się w zawodzie nauczyciela przedszkolnego. Jak sama o sobie mówi, jest osobą, która działa i rozwija się, a nie wegetuje. Do pasji Agnieszki Chudzik należy rękodzieło, do zainteresowań: socjoterapia, psychoterapia, duchowość ignacjańska.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.