Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ALEKSANDRA KWIATKOWSKA

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, kierunku doradztwo filozoficzne i coaching. Podczas studiów uzyskała stypendium rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/2016.

Karierę zawodową rozpoczęła w agencji reklamowej, a kontynuuje w Dziale Promocji UŚ, łącząc studia nie tylko z pracą, lecz także z działalnością kulturalną i społeczną. Tę ostatnią realizuje jako członek Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice”. Bierze udział w licznych koncertach oraz pomaga w ich organizacji, a także uczestniczy w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. W ich trakcie promuje polski folklor oraz UŚ na scenach w kraju i za granicą. Jest współzałożycielką i wiceprezesem Stowarzyszenia Miłośników Folkloru „Obereczek”, działającego na rzecz promocji i kultywowania polskiej kultury i tradycji. Stowarzyszenie wspiera głównie działalność SZPiT „Katowice”, pomaga w organizacji i rozliczaniu koncertów, wydarzeń, wyjazdów krajowych i zagranicznych oraz projektów podejmowanych przez Zespół.

Zarówno praca zawodowa, jak i pasja absolwentki są ściśle związane z UŚ. Mówi: „Działalność organizacyjna, praca z ludźmi, folklor, wykorzystywanie każdego dnia do cna, podejmowanie nowych wyzwań, pokonywanie własnych słabości, uczenie się nowych rzeczy, robienie czegoś, co kiedyś wydawało się nieosiągalne, otwartość, komunikacja, pasja – wszystko to da się znaleźć w jednym miejscu – na Uniwersytecie Śląskim, gdzie studiuję, pracuję i rozwijam moje zainteresowania”.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.