Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Aleksandra Liszka

Absolwentka kierunku Geografia, specjalność  Rekonstrukcja Środowiska Geograficznego. Brała udział w projekcie „Nowe narzędzie do wykrywania aktywnych stoków osuwiskowych podstawą do racjonalnego planowania przestrzennego w obszarach górskich” oraz w Interdyscyplinarnym Seminarium Naukowe „Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku” –  poster „Przyczyny występowania dużej liczby młynów i hut w górnym biegu rzeki Stoły (Wyżyna Śląska)”. Stypendystka Rektora UŚ w latach akademickich 2015–2018. Interesuje się oddziaływaniem antropogenicznym na środowisko, spacerami śladami historii, muzyką oraz gotowaniem.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.