Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Aleksandra Wierzchoń

Absolwentka Psychologii przy zrealizowanych ścieżkach specjalizacyjnych: Psychologia kliniczna człowieka dorosłego oraz Psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia. Uzyskała ocenę celującą. Uczestniczka licznych projektów naukowych min.: Translacja tekstów źródłowych z języka angielskiego w ramach projektu naukowego pt. „Teoria i praktyka w terapii Gestalt" (2017); Ankietowanie z wykorzystaniem procedury IRAP w projekcie badawczym pt. „Temperamentalne i osobowościowe podłoże heroizmu codziennego" (2016-2017); Ankietowanie w projekcie badawczym pt. „Osobowościowe uwarunkowania zachowań ekonomicznych” (2014). Trzykrotna stypendystka Rektora dla najlepszych studentów przyznane w latach 2015-2018. Poza psychologią interesuje się fotografią i edycją zdjęć. 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.