Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ALICJA MAINUSCH

Absolwenta nauk politycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Tytuł magistra otrzymała za pracę, w której poruszała kwestie związane z problemami mniejszości niemieckiej w latach 1989–1991 na tle stosunków polsko-niemieckich. Wiedzę na ten temat pogłębiała, uczestnicząc w pracach i projektach badawczych Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej w Opolu. Aktualnie jest doktorantką Uniwersytetu Opolskiego. Jeszcze w czasie studiów pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej.

Od 1993 roku prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której organizuje kursy językowe oraz przygotowuje tłumaczenia dla klientów indywidualnych i firm, a także organizuje warsztaty metodyczne dla nauczycieli, szkolenia z obszaru kreowania wizerunku, promocji materiałów edukacyjnych oraz zarządzania projektami. Autorka licznych publikacji, referatów i publikacji badawczych. Od wielu lat współpracuje ze szkołami i z organizacjami pozarządowymi w swoim mieście i powiecie – koordynuje różnego rodzaju przedsięwzięcia, przygotowuje materiały szkoleniowe i promocyjne, angażuje się w projekty edukacyjne i kulturalne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. W swych działaniach stara się popularyzować znajomość języków obcych i śląskiej godki, a także upowszechniać wiedzę o Śląsku i jego wielokulturowości. Z upodobaniem prowadzi warsztaty teatralne i plastyczne dla dzieci, szkolenia z zakresu wystąpień publicznych dla młodzieży i wykłady popularyzujące wiedzę o kulturze i historii regionu dla dorosłych słuchaczy.

Pasją Alicji Mainusch jest zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności po to, by móc dzielić się tym z innymi. Zadowolenie i radość daje absolwentce także przygotowywanie i redagowanie własnych materiałów edukacyjnych oraz stosowanie innowacyjnych metod szkoleniowych. Jak sama mówi, „swoją aktywnością i zaangażowaniem stara się udowodnić, że bez względu na miejsce i moment życia, w którym człowiek się znajduje, warto mieć pasję, która motywuje do działania, trzeba także mieć marzenia i dążyć do ich realizacji”.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.