Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Aneta Kotyja

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji, z oceną celującą. Studentka studiów doktoranckich z Prawa. Uczestniczka konferencji naukowych min.: Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego” Katowice, wystąpienie pt.: „Prawne uwarunkowania trwałości środków spożywczych, a przeciwdziałanie marnowaniu żywności”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa CETA 2017, wystąpienie pt: „Zasada ostrożności w prawie żywnościowym, a ekwiwalentność w umowie CETA”. Autorka publikacji naukowych min.: „Prawne uwarunkowania trwałości środków spożywczych, a przeciwdziałanie marnowaniu żywności”, „Zasada ostrożności w prawie żywnościowym, w świetle ekwiwaletności w umowie CETA [w]: Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa CETA – szanse i wyzwania, Katowice 2018, Wydawnictwo UŚ. Stypendystka Rektora UŚ w latach 2014-2018. Członek Rady Samorządu Studenckiego WPiA w latach 2014-2018, koordynator ds. Organizacji Studenckich Wydziału Prawa i Administracji w latach 2016-2017, przedstawicielka studentów w Kolegium Elektorów UŚ w latach 2016-2020. Interesuje się historią nowożytną, literaturą polską oraz jazdą na rowerze.

 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.