Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Aneta Latacz - Nasi Absolwenci

Absolwentka filologii polskiej na Wydziale Filologicznym i nauczyciel dyplomowany. W latach 2012 - 2014 zastępca prezydenta miasta Bytomia. Od 1987 roku pracowała na stanowisku nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Bytomiu. W 1996 roku została dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 44 w Bytomiu i pełniła tę funkcję nieprzerwanie przez szesnaście lat do października 2012 roku. Od 2004 roku czynnie wypełniała obowiązki egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. W latach 1995-1999 i 2004-2007 pełniła funkcję ławnika Sądu Rejonowego w Bytomiu.

Za swoją działalność na rzecz bytomskiej oświaty została dwukrotnie nagrodzona Nagrodą Prezydenta Bytomia; Nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty; Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką Honorową Ligi Ochrony Przyrody (LOP) Złoty Żubr.

Wiceprezydent Bytomia od 2012 do 2018 roku

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.