Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ankieta nt. centrum nauki w Katowicach

Miasto Katowice pracuje nad powstaniem centrum nauki w Katowicach. Będzie ono ośrodkiem popularyzacyjnym naukę, połączonym z miejscem odpoczynku dla mieszkańców. Centrum będzie skupione na wystawach interaktywnych, praktycznych warsztatach naukowych oraz laboratoriach skierowanych głównie do dzieci, młodzieży i rodzin, jednak zaplanowano również ciekawostki dla dorosłych. Tematy wiodące ekspozycji to: energetyka, medycyna, technologie informacyjne i komunikacyjne, z uwzględnieniem eSportu oraz architektura i urbanistyka.

Na potrzeby centrum zostanie zaadaptowana i rozbudowana Hala Parkowa przy ul. Kościuszki (do niedawna sklep Alma).

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Centrum Nauki powstające w katowickiej hali parkowej przy ul. Kościuszki. Odpowiedzi pomogą w optymalnym dopasowaniu oferty projektowanego centrum nauki do preferencji odbiorców.

Ankieta jest dostępna pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLPTaFOIezUytwFhiXN7wZZNnzxW1Ake3qDvjx3dfgQ4Uesw/viewform?usp=sf_link

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.