Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ankieta nt. Laboratorium Inicjatyw Społecznych i Integracji Twórczej UŚ

W bieżącym roku Uniwersytet Śląski planuje ubiegać się o środki finansowe na utworzenie „Laboratorium Inicjatyw Społecznych i Integracji Twórczej”, które mieścić się będzie w dawnej siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 5. Laboratorium ma być interdyscyplinarną międzysektorową jednostką, działającą we współpracy z innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi liderami oraz mieszkańcami Katowic. W jego siedzibie znajdą się m.in.: sale konferencyjne, szkoleniowo-warsztatowe, wystawiennicze oraz otwarta strefa coworkingu oraz strefa mediów społecznych. Celem Laboratorium będzie m.in. prowadzenie szkoleń, warsztatów zarówno dla mieszkańców Katowic, jak i animatorów społecznych, ukierunkowanych na podnoszenie ich kompetencji oraz rozwijanie konkretnych umiejętności. Równie ważne będą wydarzenia otwarte, plenerowe o charakterze integracyjnym, a także promocja wolontariatu i wszelkich twórczych aktywności społeczności lokalnej, a także strefa badań nad miastem i otoczeniem. Będzie to pierwsza tego rodzaju instytucja w Polsce, utworzona przy uczelni wyższej, której celem będzie rozwój otoczenia społecznego, a jej funkcjonowanie oraz budowanie współpracy z potencjalnymi użytkownikami zewnętrznymi ma być oparte na idei banku czasu, czyli bezpłatnej wymianie usług.

Uniwersytet Śląski zamierza stworzyć miejsce w jak największym stopniu odpowiadające na potrzeby otoczenia, dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w badaniach ankietowych dotyczących planowanego projektu.

Ankieta jest dostępna na stronie: www.ebadania.pl/fa42be0f614bd052

Laboratorium Inicjatyw Społecznych i Integracji Twórczej

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.