Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Anna Depta

Absolwentka Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych, specjalność filologia polska: nauczycielska oraz socjologia: komunikacja społeczna. Uzyskała ocenę celującą. Aktualnie uczestniczy w studiach doktoranckich na literaturoznawstwie. Uczestniczka projektów badawczych takich jak min.: "Napraw sobie uniwersytet" przedsięwzięcie studentów Uniwersytetu Śląskiego, które miało na celu wyznaczenie obszarów wymagających poprawy i zaproponowanie rozwiązań, w celu stałego ulepszania funkcjonowania uczelni. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych m.in. w: „Powieść kryminalna na szklanym ekranie. Współczesne adaptacje przygód Sherlocka Holmesa a przemiany wewnątrzgatunkowe”, gdzie wygłosiła referat wygłoszony na konferencji „Literatura popularna 3: Kryminał”, Uniwersytet Śląski (Wydział Filologiczny), 12–14.10.2016, Zakład Literatury Współczesnej INoLP WF UŚ. Autorka kilku publikacji min. Władza w komiksach na przykładzie narracji o Batmanie, [w:] Wybory popkultury. Relacje kultury popularnej z polityką, ideologią i społeczeństwem, red. K. Kowalczyk, J. Płoszaj, Wrocław 2014, s. 53-68;. Trzykrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kilkakrotnie otrzymała stypendium rektora.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.