facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

ANNA MUŚ

Anna Muś

ANNA MUŚ

absolwentka kierunków: POLITOLOGIA, PRAWO

w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych

najlepsza absolwentka roku akademickiego 2015/2016

W ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych ukończyła politologię o specjalności europeistyka i stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Społecznych oraz prawo na Wydziale Prawa i Administracji. Jest dwukrotną laureatką Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów. Zajęła czwarte miejsce w Rundach Narodowych w konkursie 2016 Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, jako członek Team UŚ. Anna Muś jest autorką licznych publikacji naukowych. Kierowała I brała udział w badaniach naukowych w projektach „Badanie absolwentów MISH UŚ” (udział w badaniach), „Napraw Sobie Uniwersytet!” (udział jako pomysłodawczyni i członkini zespołu badawczego), „Poparcie dla KWW Zjednoczeni dla Śląska” (kierowanie projektem badawczym). Absolwentka organizowała i moderowałą międzynarodową konferencję naukową „Digital Humanities” w ramach corocznego zjazdu sieci naukowej National Movements and Intermediary Structures in Europe. Należała do Koła Naukowego WolnoMISHlicieli, pełniła tam również funkcję zastępczyni przewodniczącej w latach 2012-2014 i przewodniczącej w latach 2014-2015. Dwukrotnie brała udział w stażach zagranicznych finansowanych w ramach programu Erasmus+ : National Movements and Intermediary Structures in Europe oraz European Centre for Minority Issues. Anna Muś działała również na rzecz schroniska dla zwierząt w Chorzowie, prowadzonym przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.