facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

ANTON DRAGOMILETSKII

ANTON DRAGOMILETSKII

absolwent kierunku PEDAGOGIKA ZE SPECJALNOŚCIĄ TERAPIA PEDAGOGICZNA I ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ

najlepszy absolwent roku akademickiego 2015/2016

Brał czynny udział w wielu konferencjach naukowych. Prowadził również działalność popularnonaukową prowadząc wykłady i bezpłatne zajęcia z języka rosyjskiego dla studentów oraz warsztaty o historii i kulturze rosyjskiej i edukacji międzykulturowej dla młodzieży licealnej. Uczestniczył w wymianach studenckich do Republiki Czeskiej w ramach programu Erasmus+. Był członkiem Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej, a w roku 2014/2015 pełnił funkcję Sekretarza tego Koła. Udzielał się jako wolontariusz podczas imprez organizowanych przez Uniwersytet Śląski dla osób niepełnosprawnych oraz w cieszyńskim OREWie. Zajmował się również prowadzeniem rosyjskojęzycznego profilu WEiNoE na vk.com.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.