Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Anton Dragomiletskii

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Pedagogika, specjalność Opiekuńczo-Wychowawcza z terapią pedagogiczną, gdzie uzyskał ocenę celującą oraz specjalność Terapia Pedagogiczna, na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji. Były przewodniczący Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej, organizator wielu konferencji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym m.in. IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Pytania o Inność - Inny w moich oczach, Ja w oczach innego, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, Edukacja międzykulturowa w systemie oświatowym Federacji Rosyjskiej. Autor publikacji Edukacja wielokulturowa w systemie oświatowym
 Federacji Rosyjskiej – od teorii do praktyki edukacyjnej, „Edukacja Międzykulturowa”, 2017, nr 1 (16). Stypendysta w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytet Pałackiego w Ołomuńcu.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.