Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Awans UŚ w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2016”

8 czerwca 2016 roku Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła wyniki Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2016”, w którym oceniono polskie uczelnie akademickie, niepubliczne uczelnie magisterskie oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe. Uniwersytet Śląski zajął 13. miejsce w grupie uczelni akademickich. W rankingu wg typów uczelni UŚ znalazł się na 6. miejscu, lokując się tym samym na pierwszym miejscu wśród uniwersytetów w województwie śląskim. Pod względem efektywności naukowej UŚ zajął prestiżowe 2. miejsce w rankingu.

Kapituła przyznaje też nagrody specjalne dla uczelni, które w analizowanym roku zanotowały szczególny postęp. W tym roku Nagrodę Awans 2016 w dwóch kategoriach przyznano:

  • Uniwersytetowi Śląskiemu, który w grupie uczelni akademickich awansował o cztery miejsca (z 17. na 13.),
  • Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, która w grupie niepublicznych uczelni magisterskich awansowała o trzy miejsca (awans z 12. na 9.).

 

Ranking uczelni akademickich, który cieszy się uznaniem nie tylko w polskim środowisku akademickim, ale jest także wysoko oceniany za granicą, został oparty na kryteriach, podzielonych na 6 grup: innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia, prestiż oraz umiędzynarodowienie.

Pełne wyniki rankingu zostały opublikowane na stronie:http://www.perspektywy.pl/RSW2016/ranking-uczelni-akademickich.

Ogłoszenie wyników rankingu odbędzie się 8 czerwca 2016 roku o godz. 12.00 w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. W uroczystości ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział wezmą JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz dr Magdalena Ochwat – dyrektor Gabinetu Rektora. 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.