Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Barbara Suchowska - Nasi Absolwenci

Ukończyła wyższe studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskując 10 lipca 1984 roku tytuł magistra prawa. W okresie od 1.09.1984 do 2.10.1986 roku odbywała etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Katowicach, zakończoną egzaminem sędziowskim. Obecnie jest Prezesem Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Z dniem 3.10.1986 roku mianowana została asesorem sądowym w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Katowicach i przydzielona do orzekania w Sądzie Rejonowym w Chorzowie. 1.10.1988 roku objęła stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Chorzowie. W okresie od 9.03.1995 do 3.02.1998 roku zajmowała stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. 4.02.1998 r. objęła urząd sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Od początku pracy orzeka w sprawach karnych. W Sądzie Apelacyjnym w Katowicach pełniła funkcję wizytatora do spraw karnych, wiceprezesa sądu, a od 2014 roku jest Prezesem Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.