facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Bernard Błaszczyk - Nasi Absolwenci

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Od 1 lutego 2012 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. W latach 1972-1980 pracował w urzędach miejskich Świętochłowic i Katowic, następnie przez dziesięć lat, do 1990 roku, w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Od 1991 do 1995 roku podsekretarz, sekretarz stanu i Kierownik Resortu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W latach 1996-1997 konsul generalny RP w Ostrawie. W rządzie Jerzego Buzka, od 1998 roku, pełnił funkcję podsekretarza, a następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. W latach 2001-2006 radca minister pełnomocny w Ambasadzie RP w Pradze, po powrocie do Polski powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2008-2011 podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, odpowiedzialny między innymi za horyzontalne sprawy dotyczące energii odnawialnej, zmian klimatu oraz gospodarki odpadami. Autor wielu publikacji z dziedziny ochrony środowiska.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.