Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Czwarta edycja „Bieg(z)USiem”

W sobotę 14 października 2017 roku w Parku Śląskim odbędzie się czwarta edycja wydarzenia „Bieg(z)Usiem”. To symboliczny bieg na dystansie 5 km zorganizowany z okazji jubileuszu 50. urodzin Uniwersytetu Śląskiego. Tak jak w latach ubiegłych rasa zostanie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i amatorów nordic walkingu. Start biegu zaplanowany został na godz. 11.00 przy hali „Kapelusz”.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o dokonanie rejestracji poprzez stronę internetową: www.zmierzymyczas.pl/zapisy/438/v-bieg-z-usiem.html i uiszczenie opłaty startowej w wysokości 10 złotych. Osoby niepełnosprawne i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku są zwolnieni z opłaty. W Biurze Biegu, które czynne będzie w dniu wydarzenia w godz. od 9.00 do 10.30, przeprowadzona zostanie weryfikacja uczestników na podstawie dokumentów tożsamości. Tam też zawodnicy odbierać będą numery startowe. Ponadto będzie wówczas jeszcze możliwość zgłoszenia swojego udziału w zawodach. W tym roku nie ma ograniczeń wiekowych, dlatego startować mogą także osoby niepełnoletnie.

Zwycięzcy biegu zostaną wyłonieni na podstawie elektronicznego pomiaru czasu w dziewięciu kategoriach:

  • indywidualna kobiet w wieku do 35 lat,
  • indywidualna kobiet w wieku 35−50 lat,
  • indywidualna kobiet powyżej 50 roku życia,
  • indywidualna mężczyzn w wieku do 35 lat,
  • indywidualna mężczyzn w wieku 35−50 lat,
  • indywidualna mężczyzn powyżej 50 roku życia,
  • osoby niepełnosprawne kategoria open,
  • indywidualna mężczyzn w kategorii nordic walking,
  • indywidualna kobiet w kategorii nordic walking.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Chorzowa. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 359 19 97, drogą elektroniczną – adres e-mail: azs@us.edu.pl oraz na Facebooku.

Plakat promujący 4. edycje "Bieg(z)USiem pod Egidą" ze zdjęciem dwójki biegaczy oraz podstawowymi danymi n. wydarzenia (czas, miejsce, trasa biegu, link do zapisów, godziny rejestracji)

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.