Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Danuta Pietraszewska - Nasi Absolwenci

Polityk, nauczycielka i samorządowiec, posłanka na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. Jest przewodniczącą Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz członkiem Komisji Ustawodawczej.

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim. Jest nauczycielem dyplomowanym z II stopniem specjalizacji. Przez 30 lat pracowała jako nauczycielka.

W 2002 roku została radną Rudy Śląskiej, po czym objęła funkcję zastępcy prezydenta miasta. W 2005 roku z listy Platformy Obywatelskiej została wybrana do Sejmu V kadencji w okręgu katowickim. W wyborach parlamentarnych w 2007 roku po raz drugi uzyskała mandat poselski. Wchodziła w skład komisji śledczej ds. zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy. W wyborach w 2011 roku z powodzeniem ubiegała się o reelekcję. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku po raz czwarty uzyskała mandat poselski w okręgu katowickim. W Sejmie VIII kadencji została przewodniczącą Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz członkiem Komisji Ustawodawczej, pracowała też w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Nie kandydowała w kolejnych wyborach w 2019.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.