Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Daria Chlebek

Absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na kierunku Biotechnologia. Uzyskała oceną celującą. Realizowała Granty Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla najlepszych studentów pt. „Ocena potencjału wybranych bakterii endofitycznych do ochrony roślin przed fitopatogenami”. Uczestniczka licznych konferencji naukowych m.in. 52 Ogólnopolskiej Konferencji Mikrobiologicznej pt. „Mikrobiologia środowiskowa szansą dla biotechnologii i zrównoważonego rozwoju” oraz IV Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Nauk o Życiu „BioOpen 2018” – Łódź (05/2018). Współautorka publikacji „Bakterie endofityczne w fitodegradacji toksycznych zanieczyszczeń organicznych. Postępy mikrobiologii”. Stypendystka Rektora UŚ w 2017/2018 roku. Interesuje się muzyką, książkami popularnonaukowymi oraz górami.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.