Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Daria Krawczyk

Absolwentka Pedagogiki, specjalność edukacja wczesnoszkolna
i wychowanie przedszkolne, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Uzyskała ocenę celującą. Przyjmowała stypendium rektora dla najlepszych studentów przez ostatnie dwa lata.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.