Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dariusz Starzycki - Nasi Absolwenci

Polityk i urzędnik samorządowy. W latach 2008–2015 wiceprezydent Jaworzna oraz w latach 2015-2018 poseł na Sejm VIII kadencji. Od 2018 roku Dariusz Starzycki jest wicemarszałkiem województwa śląskiego.

Absolwent historii na Uniwersytecie Śląskim, studiów podyplomowych z zakresu marketingu i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a także w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Odbył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa i spółek z udziałem Skarbu Państwa i uzyskał Certyfikat Ministra Skarbu Państwa potwierdzający złożenie egzaminu dla członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Ponadto ukończył kurs specjalistów ds. personalnych i działów kadr.

W latach 1995–1999 pracował jako urzędnik samorządowy w Trzebini. Od 1999 do 2002 roku był dyrektorem Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w starostwie powiatu chrzanowskiego. Następnie przeniósł się do Jaworzna, zajmując kolejno stanowiska naczelnika Biura Prezydenta Miasta (do 2004 roku), sekretarza miasta (do 2008 roku) i zastępcy prezydenta Jaworzna (2008–2015). Jako zastępca prezydenta odpowiadał za sprawy bezpieczeństwa publicznego, współpracę z organizacjami pozarządowymi, politykę społeczną miasta, ochronę zdrowia, zamówienia publiczne, sprawy obywatelskie. Zainicjował kompleksowy program obrony przed chuligaństwem i wandalizmem „Tarcza". Wstąpił w międzyczasie do Prawa i Sprawiedliwości. Był z ramienia tej partii wybierany do rady miejskiej w 2010 i 2014 roku, nie obejmując mandatu w związku z zakazem łączenia funkcji radnego i zastępcy prezydenta miasta. Jest przewodniczącym Prawa i Sprawiedliwości w Jaworznie oraz był członkiem rady społecznej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, a także wiceprezesem Stowarzyszenia Jaworzno Moje Miasto. 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.