Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dawid Bronowski

Absolwent Wydziału Filologicznego. Ukończył studia filologiczne z oceną celującą na specjalności z językiem rosyjskim. Uczestnik licznych konferencji naukowych m.in.: Sosnowiec Przestrzenie Przekładu 2 zorganizowana przez Instytut  Filologii Wschodnioeuropejskiej Uniwersytetu Śląskiego. Referat pt. Katechizm Kościoła Katolickiego w języku polskim i rosyjskim – analiza wybranych jednostek leksykalnych oraz ich tłumaczenia., Ostrawa, międzynarodowa konferencja naukowa Slavica Luvenum, zorganizowana przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Ostrawskiego.
Autor publikacji poświęconych językowi rosyjskiemu min.: „Katechizm Kościoła Katolickiego w języku polskim i rosyjskim – analiza wybranych jednostek leksykalnych oraz ich tłumaczenia”. Stypendysta stypendium rektora UŚ w latach 2016-2018.

 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.