facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Dawid Kostempski - Nasi Absolwenci

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji. Od grudnia 2010 roku jest prezydentem Świętochłowic. Był radnym Rady Miasta Katowice kadencji 2002-2006 i 2006-2010, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i członkiem Komisji Skarbu. W latach 2004-2009 był dyrektorem Biura Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, następnie prezesem Polskiej Techniki Górniczej SA, zajmującej się wspieraniem polskiego górnictwa i przemysłu okołogórniczego. W latach 2011-2015 był przewodniczącym Górnośląskiego Związku Metropolitalnego skupiającego 14 miast na prawach powiatu w konurbacji górnośląskiej. Działa na rzecz śląskich tradycji, rozwoju regionu oraz promowania wartości chrześcijańskich. Dawid Kostempski jest pomysłodawcą i inicjatorem budowy Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Muzeum otwarte zostało w 2014 roku i stanowi jedyną tego typu instytucję kultury w Polsce.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.