Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dawid Kostempski - Nasi Absolwenci

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji. Z wykształcenia jest prawnikiem i menadżerem. Ukończył również studia w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie oraz w Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od grudnia 2010 do 2018 roku był prezydentem Świętochłowic.

Był radnym Rady Miasta Katowice kadencji 2002-2006 i 2006-2010, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i członkiem Komisji Skarbu. W latach 2004-2009 był dyrektorem Biura Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, następnie prezesem Polskiej Techniki Górniczej SA, zajmującej się wspieraniem polskiego górnictwa i przemysłu okołogórniczego. W latach 2011-2015 był przewodniczącym Górnośląskiego Związku Metropolitalnego skupiającego 14 miast na prawach powiatu w konurbacji górnośląskiej. Działa na rzecz śląskich tradycji, rozwoju regionu oraz promowania wartości chrześcijańskich. Dawid Kostempski jest pomysłodawcą i inicjatorem budowy Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Muzeum otwarte zostało w 2014 roku i stanowi jedyną tego typu instytucję kultury w Polsce.

Jest członkiem Rady Miejskiej Świętochłowic od grudnia 2018 r.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.