Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Debata „Od czego zacząć? Studia vs. rynek pracy”

15 listopada 2016 r. od godz. 17.00-18.30 w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach odbędzie się debata inaugurująca najnowszą inicjatywę Forum Młodych RIG w Katowicach pn. „Kierunek Sukces!”. Dyskusja pod hasłem „Od czego zacząć? Studia vs. rynek pracy", organizowana w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, zgromadzi uznanych ekspertów oraz młodzież licealną, studentów i absolwentów, którzy wspólnie poruszą zagadnienia dotyczące m. in.: kształtowania ścieżki kariery zawodowej,  rozwoju osobistych kompetencji z punktu widzenia pracodawcy oraz roli wykształcenia wyższego w kontekście poszukiwania pracy.

W ramach spotkania wystąpią: Aneta Esnekier, założycielka firmy PROJEKT PASJA, Małgorzata Tłuczykont, Recruitment and Attraction Coordinator w firmie PwC  oraz Aleksander Bilewski finalista prestiżowego programu MIT Entrepreneurship Bootcamp. Debata otwiera cykl praktycznych spotkań i inspirujących warsztatów, które mają na celu przybliżenie młodym ludziom perspektyw zawodowych i sposobów kształtowania własnej kariery. Podczas szeregu spotkań w ramach niniejszej inicjatywy, uczestnicy zgłębiać będą tematy związane z efektywnym poszukiwaniem pracy i rozwojem ścieżki zawodowej. Pomysłodawcy za cel przedsięwzięcia stawiają sobie przekazanie młodzieży licealnej, studentom oraz absolwentom kompleksowej wiedzy na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy, a także rozwój kompetencji i umiejętności potrzebnych w budowaniu swojej pozycji zawodowej.

Debata odbywa się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – międzynarodowego projektu promującego świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw oraz pomagający zdobyć wiedzę z zakresu zakładania oraz rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą, budowania własnej marki oraz wielu innych.

Organizatorem jest Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach - Komisja Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach skupiająca młodych, ambitnych ludzi, aktywnie wspierających działania Izby. Jest organizacją non-profit, działającą w oparciu o finansowanie sponsorów i bezinteresowną współpracę ludzie ze świata kultury, nauki i biznesu.

Wydarzenie jest objęte honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny po uprzedniej rejestracji na stronie http://bit.ly/KierunekSukces_Debata15112016.
 

Więcej informacji dostępnych jest także na:

Stronie internetowej: www.forummlodych.pl

Wydarzeniu na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1141425542601270/

U koordynatora projektu Kierunek Sukces! Martyny Spintzyk: mspintzyk@rig.katowice.pl

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.