Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Digital City — wystawa towarzysząca 2016 KSBDA Spring International Conference

Digital City to tytuł międzynarodowej wystawy prac członków KSBDA – największego stowarzyszenia edukacyjnego w Korei obejmującego kierunki artystyczne i projektowe oraz zaproszonych artystów z całego świata, towarzyszącej 2016 KSBDA Spring International Conference. Na wystawie można obejrzeć ok. 360 prac autorstwa członków KSBDA oraz innych zaproszonych artystów z całego świata, w tym studentów i profesorów koreańskich uczelni oraz wykładowców Instytutu Sztuki w Cieszynie. Dzieła z zakresu m.in. projektowania graficznego, wzornictwa przemysłowego, grafiki warsztatowej, rzeźby, ceramiki etc. zaprezentowane zostaną w formie drukowanych reprodukcji. Najważniejsi członkowie stowarzyszenia będą gościć osobiście podczas uroczystego wernisażu w Galerii Teatru Korez 12 sierpnia w godz.16.00-18.00.

Celem organizowania co roku międzynarodowej konferencji oraz towarzyszących jej wystaw jest wymiana doświadczeń różnych środowisk akademickich na polach: sztuki, projektowania oraz edukacji.

KSBDA (prezes – prof. KyungWon Lyu, Chungbuk National University) – stowarzyszenie zostało założone w 1999 roku. Liczy ponad 3.000 członków (profesorów) a KSBDA jest jednocześnie partnerem: Japan Society of Basic Design & Art i China Society of Basic Design & Art oraz Taiwan Society of Basic Design & Art. Corocznie organizuje ono krajowe konferencje i wystawy w Korei (wiosną oraz jesienią), na których członkowie prezentują swoje prace teoretyczne a także artystyczne i projektowe. Corocznie, równolegle z dwiema konferencjami w samej Korei, KSBDA organizuje także dwie imprezy zagraniczne. Odbyły się one dotąd na uczelniach m.in. w: USA, Włoszech, Japonii, Chinach, Tajwanie, Hiszpanii oraz w Niemczech.

Uniwersytet Śląski jest pierwszym polskim partnerem projektu.

Organizatorzy: KSBDA (Korea Society of Basic Design & Art) oraz Stefan Lechwar reprezentujący Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Sztuki w Cieszynie (Zakład Projektowania Graficznego).

Współorganizator: Teatr Korez

Koordynator: wiceprezes KSBDA — Associate Professor Chang Sik Kim, Department of Design, San Jose State University, Kalifornia, Stany Zjednoczone.

Wystawę można oglądać w trakcie spektakli Letniego Ogrodu Teatralnego oraz w tygodniu w godz. 10.00-14.00 (o otwarcie Galerii należy poprosić w biurze Teatru Korez).

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.