facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Armand Cholewka - Nasi Absolwenci

Ukończył Fizykę Medyczną na Uniwersytecie Śląskim. Adiunkt w Zakładzie Fizyki Medycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadzi badania nad zastosowaniami diagnostyki termowizyjnej w medycynie. Współpracuje z klinikami na terenie województwa śląskiego. Jest ekspertem ds. opracowania standardów oraz wzorcowych efektów kształcenia dla kierunku elektroradiologia w zespole powołanym przez Ministerstwo Zdrowia. Pełni również funkcję koordynatora Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii ds. stażów i praktyk studenckich.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.