facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Armand Cholewka - Nasi Absolwenci

Ukończył Fizykę Medyczną na Uniwersytecie Śląskim. Profesor Nadzwyczajny oraz kierownik w Zakładzie Fizyki Medycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie jest również koordynatorem Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży oraz Zastępcą Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia.

Prowadzi badania nad zastosowaniami diagnostyki termowizyjnej w medycynie. Współpracuje z klinikami na terenie województwa śląskiego. Jest ekspertem ds. opracowania standardów oraz wzorcowych efektów kształcenia dla kierunku elektroradiologia w zespole powołanym przez Ministerstwo Zdrowia. Pełni również funkcję koordynatora Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii ds. stażów i praktyk studenckich.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.