Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Armand Cholewka - Nasi Absolwenci

Ukończył Fizykę Medyczną na Uniwersytecie Śląskim.

Dr n. fiz. Hab. n. med. Prof. UŚ Armand Cholewka przez kilkanaście lat pracy zawodowej zajmuje się szeroko rozumianym wykorzystaniem metod fizycznych w diagnostyce medycznej oraz terapii. Jego główne zainteresowania naukowe to diagnostyka termowizyjna w medycynie. Jest autorem ponad 80 prac naukowych jak i dydaktycznych. Prowadzi wykłady, ćwiczenia oraz laboratoria z zakresu biomedycznych aplikacji praw fizyki oraz fizyki medycznej. Od prawie 10 lat jest członkiem Rady Programowej kierunku Fizyka Medyczna. Jest z-cą Dyrektora Instytutu Inżynierii Biomedycznej. Ponadto pełni funkcje Prezesa Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, Prezesa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termowizyjnej w Medycynie oraz Koordynatora Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży. Prywatnie interesuje się sportem, szczególnie koszykówką a w wolnych chwilach z rodziną spaceruje po Beskidach.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.