Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dr Henryk Bernard "Absolwentem z Pasją kwietnia 2014"

W ramach drugiej edycji plebiscytu „Absolwent z Pasją” wybrano absolwenta kwietnia 2014 roku, którym został dr Henryk Bernard, absolwent Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego (aktualnie Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach).

Dr Henryk Bernard od lat pasjonuje się zagadnieniami ochrony środowiska. Jest autorem patentu i kilku wdrożeń do przemysłu, w których wykorzystał różne, autonowatorskie, ekologiczne rozwiązania technologiczne, przyczyniając się tym samym do poprawy ochrony środowiska w regionie. Współpracuje z firmami, które, mając na uwadze faktyczną ochronę środowiska, chętnie wykorzystują pomysły i rozwiązania techniczne dr. Henryka Bernarda.

Dr Henryk Bernard jest konstruktorem i wykonawcą kilkunastu ekologicznych piecy wysokotemperaturowych. Podczas studiów doktoranckich był stypendystą programu „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska”. Zakres prowadzonych przez niego badań oraz zakres i tematyka pracy doktorskiej wpisały się w kluczowy obszar technologiczny wskazany w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010–2020: „Technologie dla ochrony środowiska”, grupa technologii składowych: „Technologii ograniczających emisję zanieczyszczeń do atmosfery”.

Dr Henryk Bernard oddaje się ekologicznej pasji i zainteresowaniom z pełnym zaangażowaniem, a jego aktywna i wyróżniającą się działalność w dziedzinie technologii przyczynia się do poprawy jakości naszego środowiska.
 

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA

Od 2011 roku jest konsultantem do spraw procesów technologicznych w Zakładzie Wyrobów Metalowych ZWM CZAJA w Radlinie. Współpracuje także z firmą produkującą instalację LPG i CNG do samochodów osobowych i dostawczych wraz z filtrami fazy ciekłej i lotnej do instalacji gazowych. Wykorzystując swoją ekologiczną pasję oraz zamiłowanie do techniki wraz z jej nowatorskimi rozwiązaniami, dr Henryk Bernard przyczynia się do poprawy jakości filtra, a tym samym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Od 2006 roku pracował na stanowisku konsultanta do spraw procesów technologicznych w Przedsiębiorstwie HAMMER sp. z o.o. w Rybniku. W latach 1991–2004 prowadził w Wodzisławiu Śląskim własną działalność gospodarczą w Zakładzie Usługowo-Produkcyjnym Urządzeń Elektrotermicznych „Termod”. Z kolei w latach 1986–1991 pracował na stanowisku szefa produkcji w Przedsiębiorstwie Wdrożeniowo-Produkcyjnym „Prodryn” również w Wodzisławiu Śląskim. W latach 1979–1986 zajmował się edukacją młodzieży, najpierw w Zbiorczej Szkole Gminnej w Krzyżanowicach jako nauczyciel matematyki, fizyki i wychowania technicznego (1979–1982), następnie w Szkole Podstawowej nr 5 w Wodzisławiu Śląskim jako nauczyciel wychowania technicznego (1982–1986). Pierwszym miejscem pracy dr. Henryka Bernarda była Fabryka Samochodów Małolitrażowych w Tychach, gdzie pracował na stanowisku specjalisty automatyka (1974–1975).

 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Dr Henryk Bernard aktywnie uczestniczy w życiu naukowym, publikując wyniki swoich badań w renomowanych czasopismach oraz wygłaszając referaty na krajowych i międzynarodowych konferencjach.
 

WYKAZ PUBLIKACJI

1.  H. Bernard, J. Dzik, A. Lisińska-Czekaj, K. Osińska, D. Czekaj, Zastosowanie metody MOM do wytwarzania ceramiki Bi4Ti3O12, Inżynieria Materiałowa, 6 (178), XXXI, 2010, 1404-1408.

2.  K. Osińska, J. Dzik, H. Bernard, B. Wodecka-Duś, A. Lisińska-Czekaj, D. Czekaj, Fabrication of BiFeO3 // Bi4Ti3O12 composites, Ferroelectrics, 418, 2011, 60-69.

3.  H. Bernard, A. Lisińska-Czekaj, J. Dzik, K. Osińska, D. Czekaj, Fabrication, structural and ac impedance studies of layer-structured Bi4Ti3O12 ceramics, Archives of Metallurgy and Materials, 56, 2011, 1137-1148.

4.  K. Osińska, M. Adamczyk, J. Dzik, H. Bernard, D. Czekaj, Fabrication and characterization of BST60/40 // PVDF ceramic-polymer composite, Archives of Metallurgy and Materials, 56, 2011, 1083–1091.

5.  K. Osińska, A. Lisińska-Czekaj, H. Bernard, J. Dzik, M. Adamczyk, D. Czekaj, Dielectric properties of bismuth ferrite bismuth titanate ceramic composite, Archives of Metallurgy and Materials, 56, 2011, 1093-1104.

6.  J. Dzik, H. Bernard, K. Osińska, A. Lisińska-Czekaj, D. Czekaj, Synthesis and fabrication of Bi1−xNdxFeO3, Archives of Metallurgy and Materials, 56, 2011, 1119-1125.

7.  H. Bernard, K. Osińska, J. Dzik, A. Lisińska-Czekaj, D. Czekaj, Wpływ domieszki lantanu na właściwości ceramiki Bi4Ti3O12, Materiały Ceramiczne (Ceramic Materials), 64, 1, 2012, 53-58.

8.  K. Osińska, Y. Yashchyshyn, H. Bernard, J. Dzik, D. Czekaj, Kompozyty ceramiczno-polimerowe do zastosowań mikrofalowych, Materiały Ceramiczne (Ceramic Materials), 64, 1, 2012, 33-37.

9.  P. Czaja, K. Osińska, H. Bernard, J. Maszybrocka, J. Cybo, D. Czekaj, Wpływ CaO na kształtowanie się porowatej mikrostruktury spieków kompozytowych (ZrO2)x(Al2O3)100%-x (x = 100%, 90%, 80%), Materiały Ceramiczne (Ceramic Materials), 64, 1, 2012, 59-64.

10. J. Dzik, H. Bernard, K. Osińska, A. Lisińska-Czekaj, D. Czekaj, Synteza, struktura i właściwości dielektryczne Bi1-xNdxFeO3, Materiały Ceramiczne (Ceramic Materials), 64, 4, 2012, 530-535.

11. A. Lisińska-Czekaj, H. Bernard, K. Osińska, J. Dzik, D. Czekaj: Fabrication of La-doped Bi4Ti3O12 ceramics, Materials Science Forum, 730-732, (2013), 105-110.

12. B. Wodecka-Duś, J. Dzik, H. Bernard, K. Osinska, A. Lisinska -Czekaj, D. Czekaj: Application of impedance spectroscopy for Bi1−xNdxFeO3 ceramics characterization, Materials Science Forum, 730-732, (2013), 71-75.

13. E. Nogas-Ćwikiel, H. Bernard: Attempt to obtain Bi4Ti3O12 – PVC textured ceramics – polymer composites, Condensed Matter Physics, 16, No 3, (2013), 31705: 1–4.
 

WYKAZ KONFERENCJI

1.  H. Bernard, Nowe podejście do tematu spiekania ceramiki PZT, Composites and Ceramic Materials Technology, Application and Testing, Konstancin-Jeziorna, 18-19.05.2009.

2.  H. Bernard, D. Czekaj, Preparation and dielectric characteristics of Bi4Ti3O12 ceramics with layer perovskite-type structure, VII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Zakopane, 27-29.11.2009.

3.  H. Bernard, K. Osińska, D. Czekaj, Fabrication and dielectric behaviour of Bi4Ti3O12 ceramics, Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Szczyrk, 02 -05.03.2010.

4.  H. Bernard, J. Dzik, A. Rocha, A. Lisińska-Czekaj, Zastosowanie metody MOM do wytwarzania ceramiki Bi4Ti3O12, Wydział IMiM Politechnika Śląska Katowice, 13.05.2010.

5.  J. Dzik, H. Bernard, M. Silva, A. Lisińska-Czekaj, X - Ray difraction, impedance spectroscopic and SEM studies on multiferroic Bi5Ti3FeO15  ceramics, Wydział IMiM Politechnika Śląska Katowice, 13.05.2010.

6.  H. Bernard, J. Dzik, K. Osińska, A. Lisińska-Czekaj, D. Czekaj, La-doping effects on (micro)structure of Bi4Ti3O12 ceramics, Lithuanian-Ukrainian-Polish Meeting on Ferroelectrics Physics LUP I, Vilnius, Lithuania, 03-16.09.2010. 

7.  K. Osińska, A. Lisińska-Czekaj, B. Wodecka-Duś, J. Dzik, H. Bernard, D. Czekaj, Synthesis and fabrication of ceramic 0-3 composite material, Lithuanian-Ukrainian-Polish Meeting on Ferroelectrics Physics LUP I, Vilnius, Lithuania, 03-16.09.2010.

8.  J. Dzik, H. Bernard, K. Osińska, A. Lisińska -Czekaj, D. Czekaj, Impedance spectroscopic studies of bismuth ferrite, Lithuanian-Ukrainian-Polish Meeting on Ferroelectrics Physics LUP I, Vilnius, Lithuania, 03-16.09.2010.

9.   H. Bernard, J. Dzik, K. Osińska, A. Lisińska-Czekaj, D. Czekaj, Impedance spectroscopy for characterization of La-doping of Bi4Ti3O12 ceramics, VI International Materials Symposium MATERIAIS 2011 – XV meeting of SPM-Sociedade Portuguesa de Materiais, Guimarães, Portugal, 18-20.04.2011.

10. J. Dzik, H. Bernard, K. Osińska, A. Lisińska-Czekaj, D. Czekaj, Synthesis and fabrication of Bi1-xNdxFeO3, VI International Materials Symposium MATERIAIS 2011 – XV meeting of SPM-Sociedade Portuguesa de Materiais, Guimarães, Portugal, 18-20.04.2011.

11. H. Bernard, K. Osińska, J. Dzik, A. Lisińska-Czekaj, D. Czekaj, Właściwości dielektryczne       ceramiki Bi4Ti3O12 domieszkowanej lantanem, 12th Conference  under auspices of E-MRS Composites and Ceramic Materials – Technology, Application and Testing, Białowieża, 16-18.05.2011.

12. K. Osińska, M. Adamczyk, H. Bernard, J. Dzik, D. Czekaj, Dielectric properties of bismuth ferrite – bismuth titanate ceramic composite, 12th Conference under auspices of E-MRS Composites and Ceramic Materials - Technology, Application and Testing, Białowieża, 16-18.05.2011.

13. J. Dzik, H. Bernard, K. Osińska, D. Czekaj, Wytwarzanie i charakterystyka właściwości ceramiki Bi1-xNdxFeO3, 12th  Conference under auspices of E-MRS Composites and Ceramic Materials - Technology, Application and Testing, Białowieża, 16-18.05.2011.

14. H. Bernard, K. Osińska, J. Dzik, A. Lisińska - Czekaj, D. Czekaj, Wpływ domieszki lantanu na właściwości ceramiki Bi4Ti3O12, VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Zakopane,
22-25.09.2011.

15. K. Osińska, Y. Yashchyshyn, H. Bernard, J. Dzik, D. Czekaj, Kompozyty ceramiczno-polimerowe do zastosowań mikrofalowych, VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Zakopane, 22-25.09.2011.

16. J. Dzik, H. Bernard, K. Osińska, A. Lisińska-Czekaj, D. Czekaj, Wpływ jonów diamagnetycznych na strukturę i właściwości dielektryczne ceramiki żelazianu bizmutu Bi1-xAxFeO3 (A = Sr, Pb),VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Zakopane, 22-25.09.2011.

17. P. Czaja, K. Osińska, H. Bernard, J. Maszybrocka, J. Cybo, D. Czekaj, Technologia wytwarzania kompozytów ceramicznych na bazie ZrO2 i Al2O3,VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Zakopane, 22-25.09.2011.

18. E. Nogas - Ćwikiel, H. Bernard, K. Ćwikiel, Fabrication of Bi4Ti3O12 – PVC ceramic-polymer composites, II Ukrainian-Polish-Lithuanian Meeting on Ferroelectrics Physics (UPL MFP - 2), Lviv, Ukraine, 09-12.09.2012.

19. Projekt Eko-staż, Konferencja: Rola partnerstwa sektora MŚP oraz B+R na rzecz wspierania innowacji w regionie, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Uniwersytet Śląski, Naczelna Organizacja Techniczna FSNT Rada Miejska w Gliwicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Katowice, 20.11.2012.

20. Wymagania normatywne w procesie audytu firmy, Consulting Group, ZWM CZAJA, Radlin, 22.01.2013.

21. Budowa i zasada działania wielofunkcyjnego urządzenia HTSP-1500EF do spiekania ceramiki, Katedra Materiałoznawstwa, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, Polska, 13.03.2013.

22. Automotive Silesia Region: Perspektywy rozwoju motoryzacji w województwie śląskim, Katowice, Polska, 20.03.2013.

 

Szczegółowe informacje o plebiscycie

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.