facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Jerzy Jarosz - Nasi Absolwenci

Ukończył fizykę na Uniwersytecie Śląskim. Fizyk, dydaktyk, nauczyciel akademicki, popularyzator nauki, a także pomysłodawca i koordynator Uniwersytetu Śląskiego Dzieci. Prowadzi Pracownię Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Śląskiego oraz przewodniczy Polskiemu Klubowi Demonstratorów Fizyki. Jest laureatem nagrody ZG PTF im. Krzysztofa Ernsta oraz zdobywcą tytułu „Popularyzator nauki”. Autor wielu prac z zakresu dydaktyki fizyki i eksperymentu dydaktycznego, a także autorskiego programu popularnonaukowego Cogito emitowanego przez TVP3.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.