Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jerzy Jarosz - Nasi Absolwenci

Ukończył fizykę na Uniwersytecie Śląskim. Fizyk, dydaktyk, nauczyciel akademicki, popularyzator nauki, a także pomysłodawca i koordynator Uniwersytetu Śląskiego Dzieci. Jest kierownikiem  Pracowni Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Śląskiego oraz członkiem Polskiego Klubu Demonstratorów Fizyki. Jest laureatem nagrody ZG PTF im. Krzysztofa Ernsta oraz zdobywcą tytułu „Popularyzator nauki”. Autor wielu prac z zakresu dydaktyki fizyki i eksperymentu dydaktycznego, a także autorskiego programu popularnonaukowego Cogito emitowanego przez TVP3.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.