Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Europejski Kongres Gospodarczy 2016

Od 18 do 20 maja 2016 r. w Katowicach odbywać będzie się ósma edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) – najważniejszego wydarzenia gospodarczego w Europie Centralnej. W spotkaniach poświęconych nowym kierunkom myślenia o przyszłości gospodarczej Europy udział weźmie kilka tysięcy gości z krajów europejskich, a także z Azji i Afryki. W programie wydarzenia znajdzie się około 100 debat ujętych w kilkunastu blokach tematycznych. Spotkania dotyczyć będą między innymi: różnych aspektów rewolucji cyfrowej w gospodarce i wpływów sytuacji geopolitycznej na bezpieczeństwo oraz na przyszłość europejskiej integracji. Poruszone zostaną również kwestie powiązań energetyki i jej zaplecza surowcowego z przemysłem i polityką klimatyczną. Nie zabraknie także tematyki związanej z innowacyjnością oraz komercjalizacją prac badawczo-rozwojowych.

Corocznie kongres gromadzi reprezentantów świata biznesu, polityki i nauki. Wśród uczestników są politycy unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich oraz menedżerowie największych firm z kraju i ze świata. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w kongresie udział wezmą JM Rektor UŚ, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, który uczestniczyć będzie w dyskusji na temat komercjalizacji prac B+R oraz kontroli w projektach naukowo-przemysłowych, a także rektor elekt Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką, który weźmie udział w debacie na temat zarządzania zasobami wodnymi.

Podobnie jak w roku ubiegłym organizatorzy Europejskiego Kongresu Gospodarczego kontynuują projekt EEC – Liderzy Przyszłości (EEC – Leaders of Tomorrow), którego celem jest kreowanie i promowanie aktywnej postawy obywatelskiej oraz zwiększenie zaangażowania młodych osób w życie publiczne. Projekt oferuje studentom wykłady otwarte, możliwość udziału w wydarzeniu w charakterze prelegentów lub słuchaczy oraz współpracę przy organizacji wydarzenia. Wykłady otwarte odbędą się 19 i 20 maja w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (Katowice, ul. Bogucicka 5). Do wygłoszenia prelekcji zaproszono takich reprezentantów świata biznesu i polityki, jak: minister finansów Paweł Szałamacha, JE Ambasador RP w Etiopii Jacek Jankowski, prezydent Słupska Robert Biedroń czy przedstawiciel Google’a Magdalena Dziewguć. Agenda wykładów oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: www.eec-liderzy.eu/2016/pl/wyklady-2016.

Jednym z partnerów projektu EEC – Liderzy Przyszłości jest Uniwersytet Śląskich w Katowicach.

Szczegółowe informacje na temat Europejskiego Kongresu Gospodarczego dostępne są na stronie: http://www.eecpoland.eu/2016

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.