Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ewa Malik - Nasi Absolwenci

 

Ewa Malik na szarym tle

Polityk i inżynier, posłanka na Sejm V, VI, VII, VIII i IX kadencji. Zasiadała w komisjach: ds. energii i skarbu państwa; gospodarki i rozwoju, w obu pełni funkcję wiceprzewodniczącej. W 1986 roku ukończyła z tytułem magistra inżyniera metalurgię na Politechnice Śląskiej, a w 1995 roku podyplomowe studia dziennikarskie na Uniwersytecie Śląskim. Do 2004 roku była zatrudniona w Instytucie Informatyki na tej uczelni. Pracowała jako technolog w Hucie Cedler.

 

Działalność polityczną rozpoczęła od wstąpienia w 1980 roku do Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, potem była członkinią Porozumienia Centrum, w 2001 roku tworzyła na terenie Sosnowca struktury Prawa i Sprawiedliwości. W tym czasie brała udział w organizowaniu niemal wszystkich przedsięwzięć polityczno-społecznych w Zagłębiu i na Śląsku, propagując ideały Solidarności i wartości chrześcijańskie. Od 2002 do 2005 roku była radną Sosnowca i dyrektorem filii biura poselskiego Jarosława Kaczyńskiego w tym mieście. Od 2007 roku jest prezesem Zarządu Okręgowego PiS w okręgu sosnowieckim.

Włącza się w działalność społeczno-charytatywną na terenie Sosnowca, działając m.in. przy parafii św. Joachima, w strukturach Akcji Katolickiej. Założyła i redagowała pismo społeczno-religijne „Zagórzanin”.

W wyborach krajowych w 2015 utrzymała mandat poselski na kolejną kadencję, w 2019 została ponownie wybrana do Sejmu.

 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.