Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

EWELINA BACHUL

Absolwentka kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. Jej pasją jest muzyka, w szczególności wykonawstwo literatury organowej późnoromantycznej i współczesnej, zarówno solo, jak i kameralnie. Drugą pasją są góry. Absolwentka prowadzi bogatą działalność artystyczną jako solistka i kameralistka. Wśród osiągnięć Eweliny Bachul warto wymienić nagrody na konkursach organowych i kameralnych w: Sankt-Petersburgu, Warszawie, Krakowie, Białymstoku, Mielcu, Krasnobrodzie, Bielsku-Białej i Olsztynie. Koncertowała za granicą: w Rosji, na Litwie, w Czechach oraz w kraju: w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, we Wrocławiu, w Białymstoku, Świętej Lipce, Częstochowie (w Bazylice Jasnogórskiej) oraz niemal we wszystkich miastach Górnego Śląska. Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W swoim dorobku ma prawykonania utworów solowych i kameralnych.

W 2017 roku rozpoczęła działalność pedagogiczną w Ognisku Muzycznym im. J. Drozda w Wiśle; w placówce prowadzi klasę organów. Obecnie jest studentką ostatniego roku instrumentalistyki w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Jest przewodniczącą Koła Naukowego Organistów, które postawiło sobie za cel organizację IX Śląskiego Festiwalu Bachowskiego. Ten zainaugurowany w 2000 roku Festiwal przez 17 lat organizował Zygmunt Antonik, zmarły pół roku temu wieloletni pracownik Wydziału Artystycznego UŚ. Ewelina Bachul, jako jego wieloletnia studentka (na UŚ, Akademii Muzycznej) oraz przewodnicząca Koła Naukowego Organistów, podjęła się w 2017 roku zadania organizacji edycji Festiwalu poświęconej pamięci tego wybitnego muzyka. Festiwal obejmuje sześć koncertów w kościołach Katowic, Mikołowa i Tychów oraz w katowickiej uczelni muzycznej; zrzesza instrumentalistów oraz wokalistów i jest kontynuacją dzieła rozpowszechniania na Śląsku muzyki Jana Sebastiana Bacha.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.