Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Gala finałowa VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek

W piątek 21 kwietnia 2017 r. w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach odbędzie się uroczysta gala, podczas której zostanie ogłoszony zwycięzca VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek.

Konkurs, który służy promocji regionu, a także upamiętnieniu Krystyny Bochenek – wicemarszałek Senatu, absolwentki Uniwersytetu Śląskiego, śląskiej dziennikarki znanej z wielu akcji i inicjatyw społecznych, ma charakter otwarty. Tematyka nadsyłanych prac mając związek z województwem śląskim, powinna w różny sposób dotykać problemów społecznych regionu, jego mieszkańców, kultury, gospodarki i historii. Do konkursu przyjmowane są prace, które spełniają wysokie standardy dziennikarskie pod względem formy i języka. Prace – teksty prasowe, filmy, audycje radiowe, programy telewizyjne i dokumentalne oraz publikacje zamieszczone w mediach internetowych – mogli zgłaszać autorzy lub redakcje wydawnictw, dzienników, czasopism, stacji radiowych, telewizyjnych, portali internetowych i kierownicy zespołów filmowych.

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek oceniane były prace, które powstały i ukazały się w 2016 roku. Do konkursu zakwalifikowano 45 materiałów dziennikarskich (9 telewizyjnych, 18 prasowych i 5 radiowych, 13 internetowych). Oceny prac, które przeszły etap oceny formalnej, dokonała kapituła konkursu w składzie: dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz – dziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (przewodnicząca), Magdalena Bochenek-Kępa – prezes Fundacji im. Krystyny Bochenek, Anna Sekudewicz – zastępca redaktora naczelnego Polskiego Radia Katowice, Andrzej Zydorowicz – dziennikarz, działacz samorządowy, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Jan Dziadul – dziennikarz „Polityki”, Kamil Durczok – wydawca i redaktor naczelny portalu Silesion.pl, Robert Talarczyk – dyrektor Teatru Śląskiego, Wojciech Saługa – marszałek województwa śląskiego.

Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek wskazała prace nominowane do nagrody. Spośród filmów, materiałów radiowych oraz publikacji prasowych i internetowych, które wpłynęły w szóstej edycji konkursu, kapituła wyłoniła następujących finalistów (kolejność alfabetyczna):

  • Marek Chyliński „Noc zbójców” (Silesion.pl),
  • Henryk Dedo, Waldemar Kasperczak „Pieśń Spartakusa” (Polskie Radio Program 1),
  • Barbara Gruszka-Zych „Mazdą do nieba” („Gość Niedzielny”),
  • Beata Netz „Niezmienna zmienność. Świat według Juliana Kornhausera” (TVP Katowice, TVP Kultura),
  • Ewa Niewiadomska, Iwona Sobczyk, Dariusz Kortko „Jak z nut” (reportaż multimedialny, wyborcza.pl),
  • Maciej Szczawiński, Beata Netz „Żółte światło pustych miejsc” (TVP Kultura).

Pula nagród wynosi 50 tys. zł.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.