Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Grafika z Cieszyna” w Strefie Sztuki

8 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 z okazji 49 urodzin Uniwersytetu Śląskiego na I piętrze w rektoracie UŚ (ul. Bankowa 12, Katowice) zostanie otwarta wystawa „Grafika z Cieszyna” w galerii „Strefa Sztuki”.

Będzie to ekspozycja otwierająca działalność „Strefy Sztuki”, w której będzie prezentowany dorobek artystyczny studentów, absolwentów i pedagogów Instytutu Sztuki, będącego częścią cieszyńskiego Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego.

Autorami prac prezentowanych na wystawie są: prof. zw. dr hab. Eugeniusz Delekta, prof. dr hab. Józef Knopek, prof. dr hab. Joanna Piech-Kalarus, dr hab. Krzysztof Bąk, dr hab. Adam Czech, dr hab. Krzysztof Pasztuła, dr hab. Jarosław Skutnik, dr hab. Leszek Zbijowski, dr Katarzyna Hilszczańska, dr Natalia Pawlus, dr Jerzy Pietruczuk, mgr Aleksandra Bury, mgr Katarzyna Gielecka oraz mgr Anna Wajda.

Grafika z Cieszyna

Grafika – ktoś mógłby zapytać, czy to dyscyplina uniwersytecka? Grafika opisuje świat poprzez pryzmat wrażliwości na piękno – nieustannie ona i jej adepci poszukują prawdy i opowiadają ją na dziesiątki sposobów, obrazów - tak, by skłonić do nowego spojrzenia na rzeczywistość i refleksji – Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy.  

Grafika nie jest nauką, ale ma swoje miejsce w Uniwersytecie, jako metoda poznania antycznego kanonu – piękna, prawdy i dobra. A wydaje się, że jego wciąż na nowo definiowanie, stanowi główną misję Uniwersytetu. 

Inaugurując działalność galerii w samym sercu naszej Alma Mater, chcemy pokazać, że grafika, a może szerzej sztuka – czy nawet Sztuka – to integralna część naszego uniwersyteckiego dziedzictwa i niezbędny składnik pełnego kształcenia przyszłych pokoleń ludzi mądrych i świadomych.

Liczymy, że wystawa prac autorstwa pedagogów i doktorantów Zakładu Grafiki Instytutu Sztuki będzie przeżyciem estetycznym i emocjonalnym oraz, że skłoni do namysłu.

A temat refleksji ? Ten rodzi się sam w sercu wrażliwego widza. Bo sztuka jest pretekstem do odkrywania w sobie tego, czego do tej pory nie wiedzieliśmy.

Kuratorem wystawy jest prof. dr hab. Józef Knopek.

Wystawę będzie można oglądać do 30 września 2017 r.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.