Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Grzegorz Wolnik - Nasi Absolwenci

Urodził się 20 października 1964 roku. Jest absolwentem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Pomysłodawca, twórca i pierwszy naczelnik Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta w Rybniku, który to wydział do dziś z dużym sukcesami pozyskuje środki europejskie. Pełnił również funkcję dyrektora w Funduszu Górnośląskim w Katowicach i wiceprezesa Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach oraz zastępcy burmistrza Czerwionki-Leszczyn. Zespół pod jego kierownictwem pozyskał fundusze i zrealizował w Czerwionce-Leszczynach między innymi Centrum Kulturalno – Edukacyjne, halę wielofunkcyjną, rewitalizację osiedla „Familoki”. Jako Pełnomocnik ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki, odpowiedzialny za pozyskiwanie inwestorów, skutecznie przeprowadził negocjacje i doprowadził do budowy zakładu koncernu Tenneco Automative.

Od 2010 roku Grzegorz Wolnik pełni funkcję radnego Sejmiku Województwa Śląskiego. Był przewodniczącym Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów i wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego. W latach 2014-2017 był Przewodniczącym Sejmiku Województwa Śląskiego. Jest członkiem Komisji Budżetu, Skarbu i Finansów, Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej oraz doraźnej Komisji - "Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego"

 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.