Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

I Triennale Grafiki Cieszyn 2017

Do 10 lutego 2017 roku można nadsyłać prace do międzynarodowego I Triennale Grafiki Cieszyn 2017, organizowanego przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Ostravská univerzita v Ostravě, Zamek Cieszyn oraz Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Litografów Kurant.

Tematem triennale jest „W Poszukiwaniu Niemożliwego”. Konkurs obejmuje szeroko rozumianą grafikę, tj. prace wykonane w grafice tradycyjnej, a także z wykorzystaniem grafiki cyfrowej. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 prace, które mają dotyczyć fantastyki, magii i współczesności, a także pozytywnych i negatywnych skutków postępu technologicznego. W konkursie są również mile widziane prace o charakterze abstrakcyjnym, odbiegającym od tematu, ukazujące indywidualne upodobania twórcy.

Uczestnikami konkursu mogą być studenci uczelni publicznych oraz niepublicznych, uczniowie/słuchacze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a także osoby działające w ośrodkach kultury oraz osoby będące członkami stowarzyszeń artystycznych w Polsce i za granicą. Prace nie powinny być mniejsze niż 21cm x 29,7cm i większe niż 100cm x 70cm. Prace będą oceniane w kategoriach: grafika tradycyjna oraz grafika cyfrowa, a także w kategoriach wiekowych uczestników: 14-18 lat oraz powyżej 19 lat. Każda praca powinna być opatrzona opisem: Imię nazwisko, tytuł pracy, technika. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia oraz pracy na konkurs na wskazany adres i jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

Przesyłkę należy opisać:

I Międzynarodowe Triennale Grafiki - Cieszyn 2017

Sekretariat Dziekana

Adres: Uniwersytet Śląski, Wydział Artystyczny w Cieszynie, Instytut Sztuki, Ul. Bielska 62. 43-400 Cieszyn,

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej: instytutsztuki.us.edu.pl

oraz www.facebook.com/KLKCieszyn.

Organizatorzy przewidują dyplomy honorowe oraz nagrody rzeczowe dla laureatów. Zdobywca Grand Prix I Międzynarodowego Triennale Grafiki w Cieszynie zostanie zaproszony do zorganizowania wystawy indywidualnej w wybranej przez organizatora galerii.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy 

Oświadczenie 

Application form

STATEMENT

 

I Triennale Grafiki Cieszyn 2017

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.