Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II Międzynarodowy Kongres Silesia Innovatica – Dni Górnicze 2014

10 czerwca 2014 r. w Siemianowicach Śląskich w „Parku Tradycji” rozpocznie się trzydniowy  Międzynarodowy Kongres Silesia Innovatica – Dni Górnicze. To wydarzenie cykliczne organizowane co dwa lata, poświęcone jest innowacjom dokonującym się w branży górniczej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się prezesi i dyrektorzy kopalń, inżynierowie i wybitni specjaliści z zakresu nowoczesnych rozwiązań dla górnictwa, prawa, ekonomii i finansów, przedstawiciele zarządów spółek związanych z branżą górniczą, profesorowie reprezentujący wiodące uczelnie, politycy, przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych.

Silesia Innovatica stanowić będzie doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i konfrontacji poglądów przedstawicieli różnych środowisk: producentów nowoczesnych maszyn i rozwiązań dla kopalń i branży górniczej, producentów węgla, naukowców, osób świadczących usługi prawne i finansowe dla górnictwa. Kongres zainicjuje również wymianę doświadczeń pomiędzy praktykami, przedstawicielami świata nauki i studentami wiążącymi swoją przyszłość z górnictwem.

Wystąpienia, referaty i debaty II Międzynarodowego Kongresu Silesia Innovatica koncentrować się będą wokół sześciu głównych tematów przewodnich:

  • „Innowacyjna Kopalnia”;
  • górnicze zagrożenia naturalne (wentylacja, klimatyzacja, odmetanowanie);
  • techniki i technologie dla potrzeb drążenia i utrzymania podziemnych wyrobisk górniczych;
  • transport dołowy ludzi i materiałów w zakładach górniczych;
  • branża węglowa dla polskiej energetyki;
  • debata ekonomiczno-finansowa.


Podczas kongresu organizatorzy nagrodzą innowacyjne firmy oferujące nowoczesne rozwiązania dla górnictwa oraz uhonorują osoby zasłużone dla promocji przedsiębiorczości. Specjalistycznym prezentacjom i wystąpieniom prowadzonym przez ekspertów towarzyszyć będą dodatkowe, atrakcyjne wydarzenia kulturalno-rozrywkowe oraz sportowe.

Kongres odbędzie się pod honorowym patronatem ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego.

Partnerem wydarzenia jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem i współpracą znajdują się na stronie internetowej: www.silesia-innovatica.eu.

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.