Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

II Rowerowy Rajd Bioróżnorodności

Uniwersytet Śląski w Katowicach – Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Nadleśnictwo Katowice organizują II Rowerowy Rajd Bioróżnorodności, który odbędzie się 4 czerwca 2016 r. w Katowicach.

Celem Rajdu jest uświadomienie różnorodności biologicznej wielkiego przemysłowego miasta, popularyzacja aktywnego wypoczynku połączonego z edukacją przyrodniczą, upowszechnienie roweru jako przyjaznego środowisku środka transportu oraz włączenie się w inicjatywę ONZ: International Day for Biological Diversity, promującą ochronę różnorodności biologicznej Ziemi.

W Rajdzie mogą uczestniczyć wszyscy bez względu na wiek. Osoby niepełnoletnie, nieposiadające uprawnień do samodzielnego poruszania się po drogach, mogą uczestniczyć tylko pod opieką osób dorosłych. 

W programie wydarzenia zaplanowano:

  • gawędę o historycznej dzielnicy Katowic: Murckach, którą przedstawi Michał Dzióbek, przewodnik miejski po Katowicach,
  • możliwość potwierdzenia punktów do odznak turystycznych PTTK (takich, jak: Odznaka Krajoznawcza, Odznaka Krajoznawcza Województwa Śląskiego, Odznaka „Znam Katowice”, Odznaka „Turysta Przyrodnik”, Odznaka „Przyjaciel Naturalnego Środowiska”, Rodzinna Odznaka Kolarska „Mama, tata, rower i ja”),
  • możliwość upieczenia na ognisku przywiezionych przez siebie kiełbasek lub innych smakołyków.

 

Zgłoszenia udziału w rajdzie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail:cscs@us.edu.pl.

Regulamin

Trasa rajdu (plik doc)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.us.edu.pl/ii-rowerowy-rajd-bioroznorodnosci-0.

 

Plakat promujący II Rajd Bioróżnorodności

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.