Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ilona Chylińska

Absolwentka Filologii Polskiej, specjalność: Dziennikarstwo i komunikacja kulturowa, gdzie uzyskała oceną celującą oraz specjalność: Sztuka pisania I st. Studentka studiów doktoranckich:  Literaturoznawstwo. Uczestniczka licznych konferencji naukowych w tym m.in. Pracownia Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej, Uniwersytet Gdański; Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX w., Uniwersytet Gdański; ogólnopolska konferencja „Podróż z książką w ręku” (2017), referat: Palcem po mapie – między znakiem a rzeczywistością, Instytut Filologii Polskiej Akademii Jana Długosza, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: szanse, możliwości, zagrożenia współczesnej literatury. Anomalie, parodie, znaki. In memoriam Lucinae Rożek, ogólnopolska, dn. 26.05.2017 r., tytuł referatu: „Autor raczej Nobla nie weźmie”. Intertekstualność w tekstach polskich piosenek rapowych. Autorka publikacji min. „Miasto żywe” i „miasto z przewodników”. W: Przestrzeń – literatura – doświadczenie. Z inspiracji geopoetyki. Pod red. T. Gęsiny, Z. Kadłubka. Katowice 2016. Czynnie zaangażowana w działalność popularnonaukową  min. w prowadzenie paneli dyskusyjnych w ramach Śląskich Targów Książki Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie oraz Warszawskich Targów Książki. Stypendystka Rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.