Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Inkubator Innowacji Społecznych. Czas na staż” - spotkanie informacyjne

13 stycznia 2017 r. w w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala nr 133) rozpocznie się ostatnie informacyjne spotkanie dotyczące projektu „Inkubator Innowacji Społecznych. Czas na staż”.
W projekcie każdy ma szansę na uzyskanie grantu o wartości nawet 100 tys. złotych, indywidualnie oraz działając jako grupa lub zrzeszenie. 
Podczas spotkania informacyjnego będzie można dowiedzieć się więcej o temacie projektu – innowacji oraz trudnościach związanych z kończeniem studiów i wychodzeniem na rynek pracy, skonsultować własny pomysł, porozmawiać o kryteriach oceny wniosków aplikacyjnych.
Spotkanie organizowane jest przez Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego. W ramach realizacji projektu Biuro Karier pełni funkcję Studenckiego Punktu Obsługi Innowatorów (S-POI).
Głównym liderem projektu jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Projekt „Czas na staż – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza, Edukacja, Rozwój. Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Chęć udziału w spotkaniu można zgłaszać telefonicznie pod numerem: 32 359 20 32 lub drogą elektroniczną, wysyłając e-maila na adres: m.rostanski@us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.