facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Jacek Siebel - Nasi Absolwenci

Absolwent studiów historycznych na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Doktor nauk humanistycznych. Od 2013 roku jest Dyrektorem Muzeum Historii Katowic. Autor książek: Kościół pw. św. Michała Archanioła w Katowicach, Katowice 1998; Dzieje Ornontowic, Ornontowice 1999 (współautor); Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Podlesiu, Katowice 2001; Kościoły Katowic w rysunkach 2002, Katowice 2002; Zawodowa Straż Pożarna w Katowicach 1903-2003, Katowice 2003; Z dziejów Katowic, Katowice 2005 (współautor); Stanisław Ligoń 1879, Katowice 2006; 40 lat Uniwersytetu Śląskiego. Szkic z dziejów. Przewodnik po wystawie, Katowice 2008; Trzy wieki dziejów rodziny Skibów, Katowice 2009 (współautor); Karlikowy dom. Stanisław Ligoń 1879-1954, Katowice 2006; 40 lat Uniwersytetu Śląskiego. Szkic z dziejów, przewodnik po wystawie, Katowice 2008; Trzy wieki dziejów rodziny Skibów – prawdy i mity, Katowice 2009 (współautor); Z dziejów Bogucic, Katowice 2011 (współautor); Ludność parafii bogucickiej (woj. śląskie) w latach 1738-1860 (na podstawie ksiąg metrykalnych), Katowice 2012 i licznych artykułów naukowych oraz wystaw: Pocztówka z Katowic (2000), Zawodowa Straż Pożarna w Katowicach 1903-2003 (2003), Z dziejów Katowic (2005), 40 lat Uniwersytetu Śląskiego. Szkic z dziejów (2008). Koordynator projektu „Inny Śląsk. Inna rzeczywistość" (2012 rok). Wcześniej pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.