Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Joanna Gierat

Absolwentka Psychologii, specjalność Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Uzyskała ocenę celującą. Nagrodzona stypendium rektora Stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018 oraz 2015/2016. Interesuje się  pieszymi wędrówkami, filmem oraz pracą z dziećmi. 

Skróty

Copyright © 2001-2022
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.