Strona archiwalna


Nowy serwis dostępny jest pod adresem: https://us.edu.pl/absolwent

facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jubileusz 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Śląskim

2 czerwca 2014 r. o godz. 16.00 w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Jana Kiepury w Sosnowcu odbędą się obchody 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Śląskim. W uroczystości udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, który wygłosi wykład pt. „Moralność gąsienicznika”.

Obchody połączone będą z akcją charytatywną na rzecz budowy hospicjum w Sosnowcu.

Idea uniwersytetów trzeciego wieku powstała we Francji. W roku 1973 Pierre Velas założył przy Uniwersytecie w Tuluzie placówkę dydaktyczną, gromadzącą osoby starsze, które były zainteresowane pogłębianiem swojej wiedzy. Oferta UTW adresowana jest do osób, które po przejściu na emeryturę, pragną dalej się rozwijać. Celem UTW jest włączenie starszych ludzi do systemu kształcenia ustawicznego, aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna słuchaczy, opracowanie metod edukacji i wdrażania profilaktyki gerontologicznej oraz prowadzenie obserwacji i badań naukowych nad zbiorowością ludzi starych. Efektywne uczenie się osób starszych wymaga stosowania innych metod, niż te, które są wykorzystywane w trakcie pracy z ludźmi młodymi. Dlatego w trakcie zajęć dydaktycznych z seniorami pracownicy nauki nie tylko sięgają po metody tradycyjne, ale także wykorzystują i sprawdzają skuteczność opracowanych przez siebie nowych metod nauczania. Ponadto Uniwersytet Trzeciego Wieku pomaga starszym osobom zaadaptować się do nowych dla nich warunków: emerytury, ograniczeń finansowych, kurczącego się środowiska znajomych i przyjaciół, częstszych kłopotów zdrowotnych. Bogata oferta UTW Uniwersytetu Śląskiego obejmuje zarówno zróżnicowane tematycznie wykłady oraz lektoraty, jak i zajęcia o charakterze ruchowym. Słuchacze uczestniczą również w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach krajoznawczych. Istotną częścią studiów w ramach tej jednostki jest zaangażowanie samych słuchaczy w jej funkcjonowanie, m.in. poprzez organizację konferencji czy realizację grantów badawczych.

Skróty

Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.