facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

JUSTYNA NIESZPOREK

Justyna Nieszporek

JUSTYNA NIESZPOREK

absolwentka kierunku HISTORIA

specjalizacja ARCHIWALNA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

na Wydziale Nauk Społecznych UŚ

najlepsza absolwentka roku akademickiego 2015/2016

Justyna Nieszporek ukończyła studia magisterskie na kierunku historia, specjalność: archiwalna i zarządzanie dokumentacją. Absolwentka na dyplomie uzyskała ocenę celującą. Justyna Nieszporek uczestniczyła w XVII Ogólnopolskim Zjeździe Studentów Archiwistyki. Podczas studiów należała do Akademickiego Klubu Turystycznego „Watra” pełniąc funkcję członka zarządu ds. Promocji Klubu oraz do Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Śląskiego. Absolwentka jest wolontariuszką w Tatrzańskim Parku Narodowym. Jej hobby to turystyka górska, rowerowa i kajakowa.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.