facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

KAROLINA STAWOWY

Karolina Stawowy

KAROLINA STAWOWY

absolwentka kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

na Wydziale Artystycznym UŚ

najlepsza absolwentka roku akademickiego 2015/2016

Jest dwukrotną laureatką Stypendium Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów. W latach 2014-2016 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Samorządu Studenckiego na Wydziale Artystycznym. Od 2018 roku należy do chóru mieszanego „Skowronek” w Gierałtowicach, od 2014 roku pełniąc tam funkcję asystentki dyrygenta. W roku akademickim 2014/2015 należała do Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”, z którym zdobyła Złotą Wstęgę (I miejsce) w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Ejszykowicach w 2015 roku.

Jest także członkiem Orkiestry Dętej OSP w Przyszowicach. W 2014 roku została wyróżniona „Odznaka Honorową Brązową” za zasługi w pracy społecznej stowarzyszenia, nadawaną przez Śląski Związek Chórów i Orkiestr, zarząd główny w Katowicach. Obecnie absolwentka pracuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pamówkach jako nauczyciel muzyki, wychowawca świetlicy oraz rytmiczka i akompaniator w Zespole Dziecięcym „Bajtle”.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.