facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

KATARZYNA BOGUSŁAWA NAPIERAJ

Katarzyna Bogusława Napieraj

KATARZYNA BOGUSŁAWA NAPIERAJ

absolwentka kierunku NAUKI O RODZINIE

na Wydziale Teologicznym UŚ

najlepsza absolwentka roku akademickiego 2015/2016

Podczas studiów pobierała stypendium naukowe. Przez trzy lata pracowała jako wolontariusz w Domu Dziecka „Tęcza", odbywała też praktyki zawodowe (MOPS, Dom Dziecka „Tęcza", Świetlica Socjoterapeutyczna). Ukończyła kurs animacji wolnego czasu oraz kurs wychowawcy kolonijnego. Absolwentka odbywała praktyki pedagogiczne – kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu: wychowanie do życia w rodzinie. W centrum jej zainteresowań leży praca z dziećmi, sport i turystyka.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.